ennlde
ennlde

Vijf scenarios voor de IT sector

De IT sector in transitie

Vijf scenario’s oftewel, hoe zit het eigenlijk met de digitale transformatie van de IT sector zelf? Na jarenlange crisis staat Nederlandse IT sector weer op de rit. Onderzoeksbureau Gartner meldt voor 2018 zelfs spectaculaire groei van 10,4% in IT services. Er dreigen door de groei grote personeelstekorten en de branchevereniging Nederland ICT waarschuwde voor het negatieve effect op de gehele economie. Kijken we echter naar de iets langere termijn, zijn er ook redenen voor zorg. De sector zelf zit namelijk midden in een transitie.

Er is iets fundamenteel veranderd: zat IT vroeger ergens in de kelder van het bedrijf en stond de server bij wijze van spreken onder de keldertrap, nu wordt IT een manier om geld mee te verdienen. IT is verschoven naar de voorkant van het bedrijf om waarde te creëren. Dat betekent dat in plaats van technologie, de business zelf een steeds grotere stempel drukt op IT. Tel daarbij nieuwe ontwikkelingen, zoals de Internet of Things (IoT) en algoritmes, dan wordt snel duidelijk dat het voor de IT sector geen business als usual meer is.

 ‘Repareer het dak, terwijl de zon nog schijnt’

Al langer is er sprake van een scherpe tweedeling in IT bestedingen, hoge groei- versus krimpdomeinen. De hoge groei betreft vooral het software deel, maar ook hier blijft niet alles bij het oude. Software groeit vooral als het gaat om het digitaliseren van een proces. Het optimaliseren van een klantproces voegt namelijk echt waarde toe en vereist diepgaande klantkennis. Software bevat echter steeds meer cloud elementen. Dat gaat weer ten koste van de bestedingen in storage, servers en infrastructuur. De prijs van IT infrastructuur heeft weliswaar de bodem bereikt, maar groeit alleen nog als gebundelde service van IT, Communicatie en Security. Software uit de cloud heeft ook impact op aanpalende domeinen zoals advies en implementatie van software: door meer standaardisatie is minder maatwerk (lees uren) nodig en worden advies- en implementatie trajecten drastisch verkort.

Gartner voorspelde 5 jaar geleden dat rond 50% van de traditionele infrastructuur aanbieders zullen gaan omvallen, domweg omdat IT infrastructuur steeds vaker geleverd kan worden als elektriciteit uit een stopcontact. Dat leidt nu al tot een enorme prijsdruk en hyperconcurrentie. Op de Nederlandse markt is inderdaad een consolidatie gaande. Veel bedrijven worden over genomen, fuseren of stoppen er eenvoudigweg mee. De overblijvers moeten nu bij zich zelf te rade gaan. Volgens het spreekwoordelijke ‘repareer het dak, terwijl de zon nog schijnt’, is nu het moment om over de toekomst na te denken. Daarom 5 mogelijke scenario’s en rollen voor toekomstig succes in de IT sector op een rij: de procesverwerkers, digitale consultant, matchmaker, digitale niche ontzorger en tot slot de IoT innovator

 1.         De procesverwerkers

De procesverwerker speelt in op de klantbehoefte bedrijfsprocessen te transformeren naar intelligente operaties. Bedrijven hebben afgelopen jaren om efficiëntie redenen al veel IT buiten de deur gezet, maar zelden hun business processen. Ze zitten daarom nog steeds op een enorme berg legacy van IT-systemen met spaghetti-codes. De combinatie van outsourcing en (robot) automatisering zou daarvoor een oplossing kunnen bieden. Proces automatiseerder reduceren handmatige inspanning, waardoor de dure factor arbeid zo veel mogelijk wordt beperkt. Vaak gaat om het om een specifiek business proces, bv het verwerken van rekeningen en salarislips in grote volumes, of volledig gerobotiseerde distributiecentra of bevoorradingsketens.

In een recente studie van KPMG groeit de vraag naar Robotics Process Automation (RPA) vele malen sneller dan bv outsourcing, traditioneel het middel van besparing bij bedrijven. Het gaat bij RPA om de repetitieve handelingen, die sneller, accurater en onvermoeibaar worden uitgevoerd en mensen bevrijden van saai en eentonig werk. Het kan ook een specialisme zijn, complementair voor andere bedrijven. Een voorbeeld van een proces verwerker is Ocado, dat een platform aan biedt voor het besturen van online winkels en distributiecentra. De Franse supermarktketen Casino gebruikt bv Ocado voor het verwezenlijken van haar e-commerce strategie en -expansie. RPA helpt bijvoorbeeld bij de verwerking van verzekeringsclaims, of verlenen van hypotheken. Er zal altijd behoefte zijn aan procesverwerkers, die de saaie taken op zich nemen, die ze sneller, beter, goedkoper uitvoeren en continu blijven vereenvoudigen.

  2.         De digitale consultant

Naast verwerkers is er nog de creatieve kant van IT, de bedenkers, de consultants. In de McKinsey studie over de impact van robotisering op werkgelegenheid staan consultants onder aan de lijst. De consultants hebben zich volop op de digitale transformatie van het Nederlandse bedrijfsleven gestort, maar ook zij moeten gaan nadenken over hun verdienmodel als die transformatie daadwerkelijk is gerealiseerd. Kennis wordt namelijk steeds gemakkelijker toegankelijk en het kennisniveau van klanten is enorm toegenomen. De vraag naar adviesdiensten was in het verleden groot genoeg om relatief passief af te wachten tot bestaande klanten met vragen kwamen, maar nu wordt acquisitie steeds belangrijker.

Twee type consultants

Er zijn twee type consultants: business consultants, die de klant helpen in het creatieve proces wat digitale transformatie voor hen zou kunnen betekenen en de technische consultants, die klanten helpen die al precies weten hoe ze de transformatie gaan invullen, maar op zoek zijn naar specifieke digitale competenties.

De eerste groep richt zich op de organisatorische kant van digitale transformatie, de grondige transformatie van bedrijfsactiviteiten, competenties en bedrijfsmodellen. Om de voorsprong en relatie op C-level niveau te behouden is al veel geïnvesteerd in nieuwe, digitale diensten. Met name op het gebied  van artificiële intelligentie en algoritmes, digitale marketing en veiligheid en privacy bescherming en al dan niet gecombineerd met nieuwe verdienmodellen, zoals resultaatverplichting, risicodeling, abonnementen, licenties of een strippenkaartmodel. Consultants spelen in op de behoefte naar snellere en goedkopere resultaten door adviestrajecten te standaardiseren om zo als blauwdruk snel te kunnen implementeren.

De tweede groep zijn specialisten met diepgaande digitale competenties, denk aan cloud services, data analytics, algoritmes en blockchain en integraal project management. Zij worden door klanten als op een menukaart naar behoeften geselecteerd. Neem bijvoorbeeld de klant Royal FloraHolland, dat de Digital Greenhouse lanceerde, een wereldwijd handelsplatform voor de bloementeelt en een meerderheidsbelang nam in het online-platform FloraXchange. Het bedrijf selecteerde eerst business consultants McKinsey en Anderson MacGyver voor het ontwerp van het digitale transitieplan en vervolgens technologie partners, zoals Conclusion, GoDataDriven en Amazon Web Services (AWS), voor het invullen van de technische kant van hun digitale strategie.

 3.         De matchmaker

Als je niet technologie, maar juist mensen als je voornaamste asset beschouwt, past de HR kant van IT beter. IT detacheerders spelen in op de aanhoudende schaarste van gekwalificeerd personeel, vergrijzing en het feit dat bedrijven een voorkeur hebben voor een ‘flexibele schil’ naast hun vaste personeel. Ook detacheerders zijn gedwongen om zich opnieuw uit te vinden. Werving en selectie zijn gemakkelijk te ‘platformiseren’ naar online businessmodellen, zoals vacaturewebsites .

Hooggespecialiseerde talenten kunnen zich nu al via online platforms zonder tussenkomst veilen aan de hoogste bieder. De sector reageert daarop door zelf bemiddelingsplatforms te bouwen. Zo versoepelen ze de match tussen kandidaten, ZZP’ers, detacheerders en bedrijven. Ze verbeteren de ‘kandidaat-experience’ met behulp van nieuwe technologie, zoals algoritmes, chatbots, gaming, en virtuele reality. IT detacheerders kunnen zich onderscheiden van volautomatische werkplatformen door juist de menselijke kant van bemiddeling te benadrukken. Door te investeren in het relatie netwerk en in kennis, zoals lokale wet- en regelgeving, bedrijfsculturen en nieuwe opkomende competenties.

IT Arbeidsmarkt

Door robotisering zal de IT arbeidsmarkt enorm gaan veranderen. Bedrijven die zich transformeren in netwerkorganisaties maken meer gebruik van de markt om de juiste competenties in huis te halen. Steeds meer professionals zetten als ZZP’er sociale media, zoals LinkedIn en Facebook, in voor het aannemen van werk. Soft skills worden populair, zoals problemen oplossen, samenwerken en creativiteit, omdat dit vaardigheden zijn, die niet eenvoudig door computers zijn over te nemen.

Er vanuit gaande dat de  ‘war for talent’ nog even zal aanhouden, zal succesvolle bemiddeling steeds meer afhangen van het vermogen talent aan je te binden, een langdurige relatie aan te gaan. Het verdienmodel van succesvolle IT matchmakers wordt zo meer relatie-gebaseerd in plaats van een transactie tussen bemiddelaar ZZP’er en opdrachtgever. Niet de opdrachtgever maar de kandidaat wordt de primaire bron van inkomsten. De IT matchmaker van de toekomst zal kortom succesvol kunnen zijn door een mix van ‘platformiseren’ en human touch.

 4.         Digitale niche ontzorger

Klanten in een niche markt hebben gespecialiseerde behoeften en prioriteiten. Bij een niche gaat het om een beperkt deel van de markt, bv een sector zoals transport, voedsel, zorg, banken, retail. Een specialisme in een sector is een grote investering en dus niet gemakkelijk te kopiëren. De kunst is om een niche te domineren, zodat de benodigde schaal en efficiency kan worden behaald. Exemplarisch voor zo’n strijd is het speelveld van de woningcorporaties, waar Centric, Cegeka TSS, SG, DSA Vision, CTAC en Aepex over elkaar buitelen met eigen, op Microsoft of SAP gebaseerde oplossingen, ieder met verschillende functionaliteiten. Omdat de bovenkant van de markt wegens hyperconcurrentie steeds meer verzadigd is, verschuift de focus ook naar het middensegment van het bedrijfsleven. Voorbeelden van een lokale, wetgeving gedreven niches voor het MKB zijn financiële transacties van zorgkantoren of pensioenuitvoering. Het kiezen voor een niche is in feite een vorm van klantintimiteit. Klanten kopen nu eenmaal liever van leveranciers, die snappen hoe hun sector in elkaar zit.

Tech niches

Bij een niche benadering gaat het om het verbeteren van het business proces. Dat betreft niet alleen ondersteunende software, maar ook de inzet van data en algoritmes. In veel sectoren heeft digitalisering een ontwrichtende werking. Ze worden tech sectoren, denk aan fintech, legaltech, agrotech. Met name blockchain wordt gezien als een enorme gamechanger. Blockchain binnen fintech bedrijven haalt de rol van banken als tussenpersoon onderuit. Blockchain faciliteert een directe en gelijktijdige afhandeling van financiële en administratieve processen, wat niet alleen zorgt voor een ongelofelijke kostenbesparing, maar ook onweerlegbare transacties, controle over eigen data, inzicht wie er wat mee heeft gedaan en administratieve optimalisatie. Slimme contracten, zelf-uitvoerende contracten die blockchain gebruiken, zijn ook een belangrijk deel van legaltech. Als technologie garandeert dat de regels worden gevolgd, dat data accuraat zijn en transacties verifieerbaar, heeft dat ook impact op het notariaat en de advocatuur. Met agrotech gaat het over het monitoren van gewassen, boeren die hun koeien in de cloud zetten of landbouwrobots die de klok rond het land bewerken.

De niche ontzorger past in een tijd dat kopers verwachtingen fundamenteel zijn veranderd, ultieme klantgerichtheid en unieke gebruikers beleving een absolute vereiste zijn en steeds vaker andere afdelingen dan IT worden betrokken bij het besluitvormingsproces van de aankoop.

 5.        De IoT innovators

De combinatie van Informatietechnologie (IT) met operationele technologie (OT) is de basis voor veel Internet of Things (IoT) oplossingen. Met IoT ontstaat een soort afstandsbediening naar de alledaagse dingen, gebouwen of apparaten. Het helpt bedrijven de fysieke en digitale wereld te overbruggen, om via sensoren informatie op te nemen en acties te ondernemen in de fysieke wereld op basis van digitale inzichten. IoT is nog een hele kleine, onvolwassen markt en er zijn grote veiligheid issues, maar het heeft wel veel potentie: bv als krachtige nieuwe vorm van klantbetrokkenheid door aanbiedingen te personaliseren en contextualiseren, of nieuwe verdienmodellen door eenmalige producttransacties te transformeren naar doorlopende product-as-a-service relaties, of aanvullingen op het dienstenaanbod met bijvoorbeeld een alarm-, of zelfbediening functie. Denk aan het op afstand beheren van irrigatieapparatuur of machines in productie- en gezondheidszorgfaciliteiten. In de machinebouw maakt IoT servitization mogelijk. Service is niet langer een kostenpost, maar een kans om de afnemer beter van dienst te zijn en zo extra omzet te genereren.

Sectoren versmelten

Veel sectoren grijpen Internet of Things aan om nieuwe groei te creëren. Vaak doen ze dat niet in het eigen maar in aangrenzende domeinen. De scheidslijnen tussen de traditionele sectoren vloeien als het ware in elkaar over door wederzijds gebruik van elkaars data. Bv de verzekeraar die met data uit de auto industrie gebruikers beloont met veilig rij gedrag. Ook de IT sector zal naar verwachtingen voor een deel gaan versmelten met andere sectoren. Een mooi voorbeeld zijn ingenieursbureau Antea Group (OT) en dienstverlener Centric (IT), die gezamenlijk investeren in de drone technologie van het Nederlandse Sky Survey (OT). Drones creëren in combinatie met IoT nieuwe diensten in onderhoud, bevoorrading, veiligheid en brandstofmonitoring en zullen naar verwachting industrieën als infrastructuur, landbouw, transport en de bouw op zijn kop gaan zetten.

Wil je weten wat voor U het best passende scenario is, neem dan contact met me op.

        +31 62952 6605

      Irene.vanderkrol@leapstrat.com

Leapstrat is een adviesbureau dat bedrijven helpt succesvol te zijn in de markten van de toekomst. Een toekomst die fundamenteel anders zal zijn, een toekomst waarin vertrouwen de ultieme valuta is. Leapstrat heeft een geïntegreerde 4-stappenbenadering ontwikkeld die u helpt uw ​​eigen toekomst te ontwikkelen, die past bij wie u bent en wie u wilt worden, met een actieplan dat vandaag begint.

Related Posts

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image