ennlde
ennlde

Over het waarom, hoe en wat van digitale transformatie

Containerbegrip digitale transformatie

Digitale transformatie staat op nummer 1 in bullshit bingo. En terecht. Iedereen praat erover, en bijna alles is ‘digitale transformatie’. Inmiddels is het niet meer dan een vaag containerbegrip.

Daar komt nog bij, digitale transformatie in ook in zijn essentie ‘vaag’: Het gaat namelijk om het vervagen van de scheidslijn tussen de fysieke en de virtuele wereld. Neem 3D-Printing als sprekend voorbeeld: terwijl het fysieke product voor de eindgebruiker in essentie niet verandert, is het eigenlijke product nu een softwaremodel. En de verkoop van software kent een heel andere waardeketen dan de verkoop van een fysiek product. Echte digitale transformatie verandert de waardeketen en het verdienmodel.

Het waarom van digitale transformatie moet dus over verandering van de toekomstige waardeketen gaan: Wat zijn relevante ontwikkelingen en mogelijke verdienmodellen? Wat is de rol die ik voor mij en mijn bedrijf hierin wil innemen? Het zijn allemaal vragen, die niemand met zekerheid kan beantwoorden. Vragen, die inspiratie zijn voor een boeiende discussie tijdens de vrijdagmiddagborrel, maar niet voor de maandagochtend teamvergadering, waarin concrete acties worden afgevinkt.

Optimalisatie

Op maandagochtend zijn we met elkaar eens, dat er iets moet gebeuren: meer concurrentie, minder omzet, nieuwe klanteisen. Hoe gaan we dat aanpakken? En omdat we liever iets concreets willen managen, landen we al snel in een discussie over technologische keuzes. In de regel start het met een transitie naar de cloud; verschuiving naar een gedeelde infrastructuur (server) biedt kostenvoordeel, meer flexibiliteit en performance. Zijn die keuzes gemaakt, worden kosten gereduceerd, kunnen werknemers overal werken en worden klanten sneller en beter bediend. Maar is dat digitale transformatie? Nee, het is een belangrijke randvoorwaarde. Wel is de omslag van een fysieke naar een data-gedreven virtuele wereld gemaakt, maar wat kan ik er nu mee?

Vaak is er wel een afdeling die pilots uitvoert, bv met sensoren of big data, maar meestal op afstand, terwijl de rest van de organisatie gefocust blijft op efficiency en marge. De pilot is voltooid, maar zonder koppeling aan echte strategische keuzes gebeurt er verder niet zo veel mee. Dit is ook het punt waar veel bedrijven stoppen. Is dat dan de onderschatting van het gevaar van digitale transformatie, zoals veel onderzoekers beweren? Of gaat het niet veel meer erom, dat je onmogelijk kunt weten, wat je moet doen, als je niet weet waarom? Als je geen strategische keuzes hebt gemaakt wie je in die digitale wereld wilt zijn en wat je voor je toekomstige klanten wilt betekenen, dan is er geen doel. En zonder doel blijf je zwemmen en is het lastig om knopen door te hakken. Dat is geen vraag over techniek, maar over waarom je als bedrijf überhaupt wil blijven bestaan. Heb je die vraag beantwoord, komt de vraag naar het wat: Wat is er mogelijk? Wat zijn de kansen, de risico’s? Ook dat zal een hele puzzel zijn en waarschijnlijk zal het doel af en toe moeten worden bijgesteld. Maar er is een doel met bijbehorende keuze, die je wel op de maandagochtend teamvergadering kunt bespreken.

Voorbeeld

Dit lijkt allemaal erg abstract. Laat ik dus een concreet voorbeeld nemen, de bouwwereld. Een industrie, die tot op heden vooral ‘fysiek’ was ingericht, maar nu in de waardeketen een fundamentele transformatie doormaakt. Met behulp van digitale innovaties, zoals BIM, robotics, 3D-printing, virtual reality (VR), augmented reality (AR) en modulair bouwen, wordt enerzijds

waarde aan het bouwproces toegevoegd en anderzijds faalkosten en verspilling tijdens de uitvoering gereduceerd. Om deze digitale transformatie te versnellen is bouwer BAM een globale raamovereenkomsten aangegaan met IT spelers IBM, Autodesk en Synchro. Zij helpen de digitale volwassenheid van BAM te vergroten door het aanbieden van softwarelicenties, adviesdiensten en cloudoplossingen en met de lancering van een ​​schaalbaar digitaal bouwplatform.

Wilt u ook weten wat digitale transformatie voor u kan betekenen, welke opties er zijn, neem dan contact op.

         +31 62952 6605
       Irene.vanderkrol@leapstrat.com

Leapstrat is een adviesbureau dat bedrijven helpt succesvol te zijn in de markten van de toekomst. Een toekomst die fundamenteel anders zal zijn, een toekomst waarin vertrouwen de ultieme valuta is. Leapstrat heeft een geïntegreerde 4-stappenbenadering ontwikkeld die u helpt uw ​​eigen toekomst te ontwikkelen, die past bij wie u bent en wie u wilt worden, met een actieplan dat vandaag begint.

Related Posts

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image