ennlde
ennlde

2 > Future Identity

Uw eigen toekomst ontwerpen

Trouw zijn aan uw DNA

Future Identity helpt u om uw brandidentiteit te vernieuwen voor de markten van de toekomst. Wij helpen u om het DNA van uw bedrijf expliciet te maken. Wat was de oorspronkelijke passie en wat leidde tot de eerste successen? De bravoure-verhalen? Wie waren en zijn de helden van het bedrijf?

Klanten kopen wanneer zij zich kunnen identificeren met uw bedrijf.

Met uw DNA, uw kernwaarden als uitgangspunt, kijken we naar de toekomst: is uw oorspronkelijke identiteit nog steeds valide of is deze in de loop van de tijd veranderd? Moet het worden aangepast om relevant te blijven? Op basis van deze overwegingen wordt een vertaling gemaakt naar uw toekomstige identiteit, de nieuwe kernboodschappen en uw nieuwe rol op de markten van de toekomst. Klanten kopen graag bij als zij zich kunnen identificeren met uw bedrijf. Uw bedrijf zal ook aantrekkelijker worden voor getalenteerde werknemers.

ALLEEN DOOR HET VERLEDEN TE BEGRIJPEN, ONTSTAAT ER RUIMTE VOOR EEN ALTERNATIEVE TOEKOMST

De toekomst ligt niet vast, de toekomst biedt ontelbare kansen. En we gedijen het beste als we vertrouwen op waar wij goed in zijn. Wij helpen u deze sterktes te herontdekken en te versterken. We kijken samen met u naar uw oorsprong en uw heden om de drijvende krachten te identificeren in alles wat u doet.

Gebruik uw sterktes om de toekomst vorm te geven.

Als u uw verleden en uw sterke punten kent, kun u verder kijken dan het alledaagse. Er ontstaat ruimte voor een alternatieve toekomst. Wij helpen u uit te drukken waar uw bedrijf voor staat, het doel, het bestaansrecht. Deze waarden en principes zijn wat u uniek maakt, waardoor u zich kunt onderscheiden van uw concurrenten en het vertrouwen en de loyaliteit van uw klanten en medewerkers kunt winnen. Leapstrat helpt u met het vernieuwen van uw unieke merkbelofte voor de markten van de toekomst.

ALS DE BEHOEFTEN VAN UW KLANTEN VERANDEREN, MOET U ZICH AANPASSEN

Veel bedrijven richten zich vooral op wat ze doen en hoe ze dingen doen. In een veranderende wereld waarin de behoeften van hun klanten veranderen, blijven deze bedrijven reactief. Ze veranderen van tactiek, maar ze missen het vermogen om te anticiperen op de daadwerkelijke behoeften van hun klanten.

Wat willen uw klanten echt in deze digitale wereld? En wat betekent dat voor u?

Wij helpen u om uw merkbelofte aan te passen aan de veranderende behoeften van uw klanten. Wat willen uw klanten echt in deze digitale wereld? Wat is waardevol voor hen en wanneer voelen ze zich ongemakkelijk? En wat betekent dat voor uw bedrijf? Welke behoeften van uw klanten kunt en wilt u vervullen? Wij helpen u om een duidelijke missie te creëren voor de markten van de toekomst. Een missie waarbij de daadwerkelijke behoeften van uw klanten centraal staan.

DOOR ANDERE, AANGRENZENDE DOMEINEN TE ONDERZOEKEN, ONTSTAAN VERFRISSENDE NIEUWE PERSPECTIEVEN EN MOGELIJKHEDEN

Als u uw klantbelofte wilt vernieuwen, moet u breder kijken dan uw eigen branche. Wij helpen u naar aangrenzende sectoren te kijken voor nieuwe waarde proposities. Digitale technologieën zorgen er steeds meer voor dat grenzen tussen verschillende branches vervagen en dat bedrijfsmodellen versmelten. Hierdoor kunnen nieuwe, sector overstijgende producten en diensten worden gecreëerd.

Het versmelten van sectoren zal een grote impact hebben op uw bedrijfsidentiteit.

Bedrijfsmodellen, producten, diensten, markten, kanalen, ecosystemen en processen veranderen steeds sneller. Dat zal ook een grote impact hebben op uw bedrijfsidentiteit. Wij helpen u om deze transitie te realiseren, om nieuwe producten en diensten te ontwerpen, waarmee u uw klanten blijvend aan u verbindt.

VOORBEREID ZIJN OP DE ONZEKERHEDEN VAN DE TOEKOMST

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen wel de drijvende krachten achter structurele verandering identificeren, zoals verstedelijking, digitalisering of veroudering.

Scenario’s vertellen u wat mogelijk is en helpen u om uw eigen keuzes te maken.

Op basis van de voor u meest relevante factoren, creëren we 4 eenvoudig toegankelijke scenario’s voor de toekomst. We relateren bijvoorbeeld de mate van digitalisering aan het niveau van toegevoegde klantwaarde. Door middel van een krachtveldanalyse van de verschillende scenario’s krijgt u inzicht in de verschillende oorzaken van succes of falen. Op deze manier ontwikkelen we de kennis die u nodig heeft om de noodzakelijke beslissingen voor de toekomst te nemen.

Neem nu uw toekomst in eigen handen.

Positioneer uw bedrijf voor de digitale wereld