ennlde
ennlde

Data gedreven mindset

Data gedreven mindset

U kent het wel, vaak drijven we op langjarige ervaring en buikgevoel. We houden graag vast aan onze vertrouwde aanpak. Maar wat als u te maken heeft met dalende omzetten en dreigende disruptie door nieuwe concurrentie? Kan het zijn dat u blinde vlekken heeft ontwikkeld en onbewust vooringenomen handelt? Een data gedreven mindset kan u helpen om u adequaat voor te bereiden op een onbekende toekomst van voortdurende verandering.

Kat uit de boom

Ieder bedrijf beschikt over data. Of het nu gaat om concerndata, verkoop-, klanten-, websitebezoek-, levering-, of externe data. Toch laten bedrijven, als je onderzoek mag geloven, veel geld liggen omdat ze onvoldoende met hun data zouden doen. Zelf denk ik dat er weinig bedrijven zijn, die intern helemaal niets met data doen. Maar er is wel een groot verschil tussen een operationeel data project, bijvoorbeeld om kosten te besparen, en een werkelijk door data gedreven strategie. Wat is dan de reden dat zo veel ondernemers de kat uit de boom kijken als het gaat om een werkelijk data gedreven mindset?

Emoties beïnvloeden beslissingen

De Nobelprijswinnaar Kahneman heeft een plausibele verklaring. Als het gaat om het inschatten van vooruitzichten nemen mensen volgens hem vaak een emotioneel, in plaats van een rationeel besluit. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als mensen 95% kans hebben om €10.000 te winnen, ze vaak toch een bod accepteren van €9500 met 100% zekerheid. De afkeer van risico en de voorkeur voor zekerheid is het leidende principe, niet de waarschijnlijkheid van de uitkomst.

Tot verrassing van de onderzoekers gebeurde het omgekeerde als er juist sprake is van een groot risico: Als iemand 95% kans heeft om €10.000 te verliezen, hebben mensen juist de neiging het risico op te zoeken en een gunstigere regeling af te wijzen. Om het grote verlies te vermijden zijn ze bereid om een gok te nemen, ook al bestaat het risico dat ze hun situatie verslechteren. Zo kan het gebeuren dat aanvankelijk nog beheersbare problemen door wanhopig speculeren omslaan in rampspoed. Volgens Kahneman is dit de omgeving waarin veel bedrijven het afleggen tegen superieure technologie en hun laatste middelen verspillen om het gat te dichten. Ze blijven doorvechten ook al is duidelijk dat ze de oorlog aan het verliezen zijn.

Vooringenomenheid

In veel gevallen zijn we ons niet bewust van onze eigen vooringenomenheid en kan er een tunnel visie (confirmation bias) ontstaan. We vinden het prettig om gelijk te krijgen en dat beïnvloedt ons denkproces. In zo’n situatie hebben we de neiging alleen de data te erkennen die in onze visie en directe belevingswereld passen. Ook krijgen gebeurtenissen die vaak worden genoemd en we ons gemakkelijk herinneren meer aandacht dan anderen, die uit het geheugen zijn verdwenen. De reden is dat mentale inspanning energie kost en onze hersenen geneigd zijn om voor de gemakkelijke weg te kiezen. Een bevestigingsvooroordeel door slordig denkwerk is dus inherent aan hoe onze hersenen werken.

Belangrijkste leerpunt hieruit is dat u altijd te maken heeft met vooringenomenheid. Stel daarom altijd elke beslissing ter discussie en onderbouw het met feiten en data. Test en toets altijd uw aannames. Pas met volledig overzicht, neemt u de juiste beslissingen.

Data gedreven mindset

Ook al denken we graag dat we onze beslissingen nemen op basis van een rationeel, cognitief proces in ons brein, angst en emoties bepalen vaak onze beslissing. Wanneer we worden geconfronteerd met complexe of tegenstrijdige informatie, raken onze cognitieve vaardigheden overbelast en gaat ons onderbuikgevoel met ons aan de haal.

Een data gedreven mindset betekent buiten u zelf kunnen denken, persoonlijke vooroordelen opzij zetten en in plaats daarvan te focussen op concreet bewijs. De bereidheid diepgewortelde aannames te laten vallen als uit de data blijkt dat de werkelijkheid anders in elkaar blijkt te zitten dan gedacht. U kunt nog steeds uw buikgevoel vertrouwen, maar u handelt niet meer blindelings. U daagt vooronderstellingen uit, verzamelt zoveel mogelijk gegevens en dan pas onderneemt u actie.

Kortom, een data gedreven mindset helpt u om zaken beter en sneller te doen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De meeste bedrijven beschikken over de data die nodig zijn om zakelijke problemen aan te pakken. Maar ze weten niet hoe ze deze informatie kunnen gebruiken om de juiste beslissingen te nemen. Data rijkdom is dus niet synoniem met inzicht en kennis. Daar komt nog bij dat een door data verkregen inzicht geen doel op zich is, maar moet leiden tot actie. Als een inzicht niet uitvoerbaar of niet gericht is op een zakelijke uitkomst, is het onbruikbaar.

Data integratie en samenwerking

Vaak verhinderen data silo’s dat uit beschikbare data echt waarde kan worden gecreëerd. Autonoom opererende afdelingen beschermen graag hun eigen gegevens, al dan niet vanuit terechte zorgen, lees emotie, gebaseerd uit ervaringen uit het verleden. Dat vereist een cultuuromslag. Weerstand overwint u door te werken aan onderling vertrouwen en het aantonen van de meerwaarde: dat alleen met alle nuttige data bij elkaar de ruis eruit gefilterd kan worden en echt nieuwe inzichten ontstaan.

Een data gedreven strategie moet ook niet worden gestuurd door de technologie waar het bedrijf toevallig gebruik van maakt. Ook dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als elke afdeling heeft geïnvesteerd in zijn eigen IT systemen, maakt u dat niet zo maar ongedaan. Maar stel, alle afdelingen voegen al hun klant gegevens samen tot een integraal klantbeeld, zodat klanthouding, emoties en intenties verbonden worden met een breder data ecosysteem. Dan ontstaat pas de echte voorspelkracht over klantvoorkeuren en gedrag, die aanzetten tot acties met impact.

Mens en machine

Als we al jaren gewend zijn besluiten te nemen op basis van onze expertise, is het vaak lastig om harde data te accepteren die het tegendeel beweren. We willen niet door algoritmes gereduceerd worden tot een domme uitvoerder. Onze afkeer, lees emotie, tegen algoritmes is diep geworteld. Volgens Kahneman komt dat voort uit onze voorkeur voor het natuurlijke boven het synthetische of kunstmatige. We sympathiseren eerder met Gary Kasparov als hij met schaken verliest dan met de computer Deep Blue. Toch neemt een algoritme in steeds meer situaties betere beslissingen dan de mens. Het betekent ook niet dat we nu alle beslissingen moeten overlaten aan algoritmes. Een vliegtuig vliegt op de automatische piloot, maar heeft nog steeds piloten om als het nodig is in te grijpen.

Check dus uw data gedreven mindset om uw bedrijf te laten groeien. Wat kan er structureel verbeterd worden, hoe kunnen data worden ingezet voor het oplossen van een echte uitdaging, bv een grote kostenpost, ontevreden klanten, of het lanceren van nieuwe data gerelateerde diensten? Wilt u meer weten over hoe u meer data gedreven kunt worden, neem dan contact op: Irene.vanderKrol@leapstrat.com.

Related Posts

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image